Керуючись законом №3219 з 17 березня ТОВ "КреМікс" переходить на дистанційний режим роботи. За всіма запитаннями звертається за номерами: (044) 355-03-08 (вн. 923) (050) 383-10-87. Ми повернемося до звичайного режиму роботи після закінчення карантину. Бережіть себе і своїх близьких, залишайтеся вдома. Дякуємо за розуміння.
Продаж кормових добавок
КРЕМІКС – ВІТАМІНИ УСПІХУ!

Здорова корова без ліків


 

Отримувати від корови якомога більше молока на добу природно для бізнесу. Виконати — непросто, тому що на продуктивність тварини впливає багато чинників

ЛЕОНІД ПОДОБЕД, д-р с.-г. наук                                                                         

Найдієвіший зі способів отримувати більше молока від корови — годівля. Досвідчені тваринники знають, що найефективнішим чинником году-

вання є концентрати й хороший силос. Це справді ефективні корми, але в них криються істотні проблеми. Незважаючиь на явно виражену молокоутворювальну властивість ці корми активують молоч- нокисле бродіння, підвищуючи синтез молочної кислоти в передшлунках.

Молочна кислота — найкисліша й найагресивніша з усіх органічних кислот, синтезованих у рубці. Вона швидко знижує кислотність рубцевого вмісту з 6,2–6,8 до 4,0–5,5, а подекуди навіть до 3,5. Постійно кисле серед- овище рубцевого вмісту — це кінець без болісного життя корови через типовий ацидоз, кетоз і хвороби копит.

Наявність молочної кислоти в перед- шлунках жуйних тварин через 5–7 діб почне інтенсивно спалювати всмоктуваль- ну поверхню рубця. В результаті ступінь надходження летких жирних кислот — головного енергетичного матеріалу коро- ви з рубця в кров різко знизиться. Швидко настане енергетичний голод із розвитком синдрому мобілізації жиру, а далі — кетоз. Ось чому ацидоз і кетоз — це завжди пов’язані хвороби.

Однак це ще не всі проблеми з ненор- мальною кислотністю в передшлунках жуйних, спричинені надлишком аци- догенних   кормів.   Надмірний синтез молочної кислоти супроводжуватиметься підвищенням її всмоктування у кров. За зниженням рН рубцевої рідини почне знижуватися й рН крові. Кисла кров пошириться по всьому організму корови, а оскільки в найвіддаленіших ділянках тіла від серця тварини швидкість крово- току нижча, вона почне накопичуватися в основному в судинах нижніх кінцівок. Далі надлишкова кислота крові спри- чинить інтенсивне випотівання рідини через поверхню шкіри. В результаті пору- шиться шкірний покрив, виникне маце- рація під час руху корови з подальшим перетворенням на типовий ламініт та/або надулярний пододерматит. Порушення воріт інфекції спровокує розвиток некро- бактеріозу й деяких інших хвороб. Корова відчуватиме біль, стрес і почне кульгати. Всякі маніпуляції з доглядом за копита- ми будь-якого ефекту не дадуть і дуже швидко з такими тваринами доведеться розлучитися.

Усунути проблему

Часто коровам вводять в раціон пит- ну соду, намагаючись просто й дешево знизити рН у рубці. Однак така добавка практично завжди малоефективна.

Найдієвіший спосіб — спеціальні буфер- ні системи, що допомагають слині утримувати тривалий час кислотність руб- ця в рамках оптимуму, тобто в межах 6,2–6,8 рН.

Буферна добавка на відміну від соди  й інших розкислювачів має точну буфер- ну місткість. Рекомендовано в практиці молочного тваринництва додавати буфер- ну систему Ліве-Шацц, засновану на кор- мових дріжджах.

Компанія «КреМікс» розробила склад досконалішого буфера для стабілізації кислотності рубця у корів КМ ВРХ 5% BUFER (табл. 1), яка також має дріжджову основу.

Лужна буферна система КМ ВРХ 5% BUFER за 10–10,5 рН здатна активно вза- ємодіяти з кислотами рубця й знижувати рН до 6,2–6,7 од. Такий діапазон кислот- ності вона може утримувати протягом 6–8 год. Отже, за її додавання можна забезпечити сталість кислотності про- тягом доби, що не дасть утворюваним кислотам негативно вплинути на всмок- тувальну поверхню передшлунків.

Ще однією особливістю пропонованої буферної системи є те, що у її склад вхо- дить не один, а відразу кілька окремих буферів короткого й тривалого періоду дії. Це потрібно, щоб компенсувати наростан- ня кислотності в активну фазу й зниження у фазу спаду мікробної ферментації.

Буферна система КМ ВРХ 5% BUFER позитивно впливає на інтенсивність про- піоново-кислого бродіння в рубці, що істотно підсилює утворення пропіонової кислоти й покращує енергетичний обмін в організмі корови. А це потужний чин- ник профілактики кетозу.

Таблиця 1. Хімічний склад і біологічні властивості буферної системи для стабілі- зації роботи рубця у високопродуктивних корів виробництва компанії «КреМікс» КМ ВРХ 5% BUFER
Показники КМ ВРХ 5% BUFER
Доза застосування, г/ гол 50–250
рН, од. 10–10,5
Са, % 18,05
Р, % 0,10
S, % 0,64
Mg, % 12,20
К, % 1,00
Na, % 12,16
Жива культура дріжджів, КОЕ/г 60×10 10
Антиоксидант уведено

Випробування добавки показали її пози- тивний вплив на ймовірне збільшення споживання сухої речовини раціону і, як наслідок, удою корів. Під дією буфера стабілізуються показники якості молока. Для повного усунення небезпеки син- дрому кето-ацидозу застосування буфера КМ ВРХ 5% BUFER слід поєднувати з дода- ванням у раціон спеціального енергетика, розробленого компанією «КреМікс», склад якого наведено в табл. 2.

Корисно вводити енергетик (COW ENERGY) в раціон сухостійних корів пер- шої фази для нормалізації обміну енергії. Він істотно покращує моторику шлунку і кишківника, стимулює поїдання кормів. Енергетик (COW ENERGY) можна вико- ристовувати і як окремий засіб нормалі- зації обміну речовин у корів в фазу стресу відразу після отелення. Цей енергетик істотно пришвидшує повторне заселення мікроорганізмами передшлунків і покра- щує тим самим перетравність клітковини. Це позитивно відбивається на енергетичному обміні і забезпечує зниження ризику ацидозу і зміщення рубця. Під дією енергетика (COW ENERGY) пришвидшується виведення посліду й знижується відсоток ускладнень після отелення.

Таким чином, захист корів від надлиш- кової кислотності в передшлунках мож- лива шляхом застосування ефективних буферних систем і спеціальних енерге- тиків. Такі добавки стабілізують обмін і усувають наслідки згодовування концен- тратів і кукурудзяного силосу в раціонах. Застосування буферної системи КМ ВРХ 5% BUFER і енергетика (COW ENERGY) дозволяють поліпшити репродуктивні здібності, зберегти здоров’я тварин про- тягом 4–6 лактацій і знизити небезпеку передчасного вибракування корів зі стада на 2–3 лактацію, а головне — підвищити продуктивність і стабільність лактації, усунути небезпеку кульгавості у тварин. Корова може бути здоровою і за добре зба- гачених кормових раціонів, якщо захисти- ти її рубець від підвищеної кислотності за допомогою спеціальних ефективних добавок.

Таблиця 2. Склад енергетика (COW ENERGY) для профілактики

енергодефіциту у високопродуктивних корів виробництва компанії «Кремікс»

Хімічний склад продукту

 

 

Обмінна енергія, МДж/кг

 

12,30

Вітамін D, МО

 

200 000,00

Вітамін Е, мг/кг

 

5 000,00

Вітамін С, мг/кг

мг/кг

15 000,00

Кобальт, мг/кг

мг/кг

60,00

Селен, мг/кг

мг/кг

10,00

Кальцій, %

%

1,70

Фосфор, %

%

0,70

Магній, %

%

0,60

Сірка, %

%

3,60

Калій, %

%

0,80

Доступні вуглеводи, мінімум

%

70,00

Пропіленгліколь, %

%

3,60

Живі клітини дріжджів

 

уведено

Антиоксидант

 

уведено 

 

до списку новин
Замовити дзвінок
Введіть коректний номер телефону, <br> Тільки цифри, від 11 - до 13 символів
Телефон *
ПІБ *

Текст в форме


Ваш e-mail: km@kremix.kiev.ua

0 800 406 020 / +38 050 383 10 87


Вгору